1. Dzieci i młodzież

Ruch Światło-Życie, czyli Oaza, to wspólnota dla dzieci i młodzieży, które chcą doświadczać Boga w gronie swoich rówieśników, spędzając razem czas w różny sposób, m.in. czytając Pismo Święte, szukając odpowiedzi na ważne pytania, modląc się i bawiąc.

Głównym wydarzeniem w ciągu roku jest wyjazd na rekolekcje wakacyjne, których tematyka dostosowane są do wieku i poziomu formacji ich uczestników.

W parafii istnieją:
– wspólnota dla dzieci do kl. 6 szkoły podstawowej włącznie,
– wspólnota dla młodzieży od kl. 7 szkoły podstawowej.

Jest w nich w sumie około 20 osób. Spotkania odbywają się w domu parafialnym w soboty o godz. 10:00.

Odpowiedzialni za Oazę są s. Michalina Gierlach, nazaretanka i ks. Wojciech Pawlak (wojciechpawlak@op.pl).

Więcej o Oazie tutaj

 

2. Domowy Kościół

W Ruchu Światło-Życie istnieje również gałąź rodzinna, czyli Domowy Kościół. Zwraca się w nim szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli na dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Wspólnota ma pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Umocnieniem na tej drodze jest każdorazowe odnowienie przysięgi małżeńskiej dokonujące się między innymi podczas rekolekcji formacyjnych. Podstawowym elementem w strukturze organizacyjnej Domowego Kościoła jest krąg stanowiący dla rodzin środowisko formacyjne i ewangelizacyjne oraz szczególne laboratorium duchowości małżeńskiej.

Duchowymi opiekunami trzech kręgów Domowego Kościoła są ks. Tomasz Tomaszewski i ks. Wojciech Pawlak.

Więcej o Domowym Kościele tutaj