Sakrament małżeństwa

 • Sakramentalne małżeństwo można zawrzeć w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, jeśli narzeczona lub narzeczony mieszkają na stałe lub tymczasowo na jej terenie.
 • Jeśli narzeczeni mieszkający na terenie innej parafii pragną zawrzeć małżeństwo w Parafii pw. św. Maksymiliana w Słupsku, muszą otrzymać pisemną zgodę od proboszcza parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
 • Z zasady, Msze ślubne celebrowane są w soboty po południu. Jednak – w uzasadnionych sytuacjach – narzeczeni mogą poprosić o wyznaczenie innego terminu.
 • W celu załatwienia spraw związanych z sakramentem małżeństwa, narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia, przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, który mogą zarezerwować wcześniej.
 • Narzeczeni powinni dostarczyć do kancelarii:
  – dowody osobiste (do wglądu),

  – świadectwa chrztu wydane maksymalnie sześć miesięcy wcześniej (jeśli nie zostali ochrzczeni w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku),
  – świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  – świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej,
  – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez Urząd Stanu Cywilnego lub odpis aktu małżeństwa cywilnego.