Sakrament chrztu

 • Chrzest udzielany jest dziecku, którego rodzice należą do Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, czyli zamieszkują na jej terenie.
 • Jeśli rodzice mieszkający na terenie innej parafii pragną, aby ich dziecko zostało ochrzczone w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, muszą posiadać pisemną zgodę udzieloną przez proboszcza ich parafii zamieszkania.
 • Z zasady, sakrament chrztu udzielany jest w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca, podczas Mszy o godz. 13:00. Jednak – w uzasadnionych sytuacjach – rodzice mogą poprosić o wyznaczenie innego terminu.
 • Rodzice powinni wybrać dla dziecka dwoje chrzestnych albo jedną chrzestną lub jednego chrzestnego. Chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat oraz być katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i prowadzą życie zgodne z wiarą.
 • W celu załatwienia spraw związanych z sakramentem chrztu, rodzice dziecka powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia, przynajmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
 • Rodzice powinni dostarczyć do kancelarii:
  – akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu),

  – dane personalne chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  – zaświadczenia dla chrzestnych z ich parafii, jeśli nie należą do Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.
 • Podczas tej wizyty w kancelarii rodzice ustalają termin swojego indywidualnego spotkania z kapłanem.
 • Rodzice i chrzestni biorą udział w przygotowaniu do liturgii sakramentu chrztu, które odbywa się w sobotę przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca około godz. 18:45.