Wiara i Światło to międzynarodowy ruch świecki, związany z Kościołem katolickim, oparty na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Inicjatorem utworzenia wspólnoty w parafii był ksiądz proboszcz Marian Subocz. Umożliwia ona osobom upośledzonym poznanie i wykorzystanie swoich darów oraz odkrycie radości, którą niesie przyjaźń. Rodzicom zaś daje wsparcie w ich doświadczeniu i pomaga dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka. Dzięki upośledzonym, ich przyjaciele rozumieją, że istnieje inny świat niż świat rywalizacji i pieniędzy, a ludzie ogołoceni i słabi mogą im ofiarować delikatność, zdolność wsłuchiwania się i wierność. 

Opiekunem wspólnoty jest ks. Andrzej Pawłowski.