Proboszcz

 • ks. dr Tomasz Tomaszewski
  wyświęcony 27 maja 2000 roku, ustanowiony 1 września 2021 roku
  parafia@kolbe.slupsk.pl


Wikariusze

 • ks. mgr Patryk Adamko
  wyświęcony 20 maja 2006 roku, ustanowiony 25 sierpnia 2018 roku

  tineau@orange.pl
 • ks. mgr lic. Wojciech Pawlak
  wyświęcony 21 maja 2016 roku, ustanowiony 24 sierpnia 2020 roku

  wojciechpawlak@op.pl
 • ks. mgr Andrzej Pawłowski
  wyświęcony 20 maja 2006 roku, ustanowiony 27 sierpnia 2023 roku

  andrzejpawlowski@o2.pl


Pomoc duszpasterska

 • ks. Józef Olszewski
  wyświęcony 9 maja 1976 roku, ustanowiony 18 października 2012 roku


Poprzedni proboszczowie

 • ks. Julian Mizera (1977-1991)
 • ks. Jan Rataj (1991-2001)
 • ks. Marian Subocz (2001-2007)
 • ks. Wacław Łukasz (2007-2008)
 • ks. Jerzy Chęciński (2008-2010)
 • ks. Lucjan Huszczonek (2010-2021)