Msza z udziałem dzieci

 • niedziele, godz. 11:30


Grupa 1 – 21 kwietnia 2024 roku (niedziela), godz. 13:00 – górny kościół

 • spotkania przygotowujące – górny kościół:
  5 kwietnia 2024 roku (piątek), godz. 18:45

  10 kwietnia 2024 roku (środa), godz. 18:45
  12 kwietnia 2024 roku (piątek), godz. 18:45
  – 16 kwietnia 2024 roku (wtorek), godz. 18:45
  – 18 kwietnia 2024 roku (czwartek), godz. 18:45
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź – 20 kwietnia 2024 roku (sobota), godz. 12:00 – górny kościół
 • odpowiedzialna za przygotowanie – s. Marlena Rakoczy CSFN


Grupa 2 28 kwietnia 2024 roku (niedziela), godz. 13:00 – górny kościół

 • spotkania przygotowujące – górny kościół:
  3 kwietnia 2024 roku (środa), godz. 18:45

  9 kwietnia 2024 roku (wtorek), godz. 18:45
  – 17 kwietnia 2024 roku (środa), godz. 18:45
  – 23 kwietnia 2024 roku (wtorek), godz. 18:45
  – 25 kwietnia 2024 roku (czwartek), godz. 18:45
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź – 27 kwietnia 2024 roku (sobota), godz. 12:00 – górny kościół
 • odpowiedzialna za przygotowanie – s. Michalina Gierlach CSFN 


Grupa 3 – 12 maja 2024 roku (niedziela), godz. 13:00 – dolny kościół

 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź – 11 maja 2024 roku (sobota), godz. 12:00 – górny kościół
 • odpowiedzialny za przygotowanie – ks. Wojciech Pawlak


Grupa 4 – 19 maja 2024 roku (niedziela), godz. 13:00 – dolny kościół

 • spotkania przygotowujące:
  – 14 maja 2024 roku (wtorek), godz. 18:45

  – 16 maja 2024 roku (czwartek), godz. 18:45
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź – 18 maja 2024 roku (sobota), godz. 12:00 – górny kościół
 • odpowiedzialny za przygotowanie – p. Krzysztof Kuzemka

 

 • W Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii przygotowują się i przystępują jedynie dzieci, które należą do niej, czyli zamieszkują na jej terenie.
 • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka, które uczęszcza do klasy 3 szkoły podstawowej, w celu przygotowania go do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii.
 • W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców musi się zgłosić do kancelarii parafialnej i dostarczyć:
  – skierowaną do proboszcza pisemną prośbę,
  której formularz znajduje się TUTAJ,
  – wypis z księgi ochrzczonych, jeśli dziecko przyjęło sakrament chrztu w innej parafii.