Terminy zgłaszania dzieci do I Komunii w roku 2025 zostaną podane we wrześniu 2024 roku

  • W Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii przygotowują się i przystępują jedynie dzieci, które należą do niej, czyli zamieszkują na jej terenie.
  • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka, które uczęszcza do klasy 3 szkoły podstawowej, w celu przygotowania go do sakramentu pokuty i pojednania oraz do I Komunii.
  • W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców musi się zgłosić do kancelarii parafialnej i dostarczyć:
    – skierowaną do proboszcza pisemną prośbę,
    której formularz znajduje się TUTAJ,
    – wypis z księgi ochrzczonych, jeśli dziecko przyjęło sakrament chrztu w innej parafii.