KANDYDACI Z KLAS 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZGŁOSZENIA ZAKOŃCZONE

 • Z zasady, do sakramentu bierzmowania w Parafii pw. św. Maksymiliana w Słupsku powinna się przygotować i przystąpić jedynie młodzież, która zamieszkuje na jej terenie.
 • Jeśli jednak rodzice młodzieży mieszkającej na terenie innych parafii pragną, aby przystąpiła ona do bierzmowania w Parafii pw. św. Maksymiliana w Słupsku, muszą posiadać pisemną zgodę udzieloną przez proboszcza ich parafii zamieszkania. 
 • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka uczęszczającego do klasy 8 szkoły podstawowej w celu przygotowania go do sakramentu bierzmowania.
 • W tym celu przynajmniej jeden z rodziców wraz ze swoim dzieckiem musi się zgłosić do kancelarii Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku i dostarczyć:
  – skierowaną do proboszcza pisemną prośbę, której formularz znajduje się TUTAJ,
  – wypis z księgi ochrzczonych, jeśli dziecko przyjęło sakrament chrztu w innej parafii,
  – wspomnianą wyżej zgodę udzieloną przez proboszcza innej parafii.


KANDYDACI Z KLAS 1 SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Spotkania w grupach odbywają się według harmonogramu wyznaczonego przez animatorów.