Kandydaci z klas 1 szkół ponadpodstawowych – bierzmowanie w roku 2023

 • Za przygotowanie odpowiada ks. Patryk Adamko (tineau@orange.pl).
 • Spotkania w grupach odbywają się według harmonogramu wyznaczonego przez animatorów.


Kandydaci z klas 8 – bierzmowanie w roku 2024 – zgłoszenia zakończone

 • Za przygotowanie odpowiada ks. Daniel Kołacz (danielkolacz23@wp.pl).
 • Spotkania w grupach odbywają się według harmonogramu wyznaczonego przez animatorów.


Zgłoszenia

 • W Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku do sakramentu bierzmowania przygotowuje się i przystępuje jedynie młodzież, która zamieszkuje na jej terenie.
 • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka, które uczęszcza do klasy 8 szkoły podstawowej, w celu przygotowania go do sakramentu bierzmowania.
 • W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców wraz ze swoim dzieckiem musi się zgłosić w podanym terminie do kancelarii parafialnej i dostarczyć:
  – skierowaną do proboszcza pisemną prośbę, której formularz znajduje się TUTAJ,
  – wypis z księgi ochrzczonych, jeśli dziecko przyjęło sakrament chrztu w innej parafii.