Bierzmowanie młodzieży z klas 1 szkół ponadpodstawowych

 • Obowiązkowe spotkanie dla rodziców w dolnym kościele – 21 maja 2022 roku (sobota), godz. 17.
 • Obowiązkowe spotkania dla młodzieży w górnym kościele:
  – 30 maja 2022 roku (poniedziałek), godz. 18:45,
  2 czerwca 2022 roku (czwartek), godz. 18:45,
  6 czerwca 2022 roku (poniedziałek), godz. 18:45.
 • Spowiedź dla młodzieży i nałożenie jej krzyży przez rodziców – 7 czerwca 2022 roku (wtorek), godz. 18:45.
 • Udzielenie bierzmowania przez bp. Zbigniewa Zielińskiego – 9 czerwca 2022 roku (czwartek), godz. 18.
 • Za przygotowania odpowiada ks. Daniel Kołacz.


Kandydaci z klas 8 szkół podstawowych – lista zamknięta

 • Za przygotowanie odpowiada ks. Radosław Występski.
 • Spotkania w grupach odbywają się według harmonogramu wyznaczonego przez animatorów.


Zgłoszenia

 • Z zasady, do sakramentu bierzmowania w Parafii pw. św. Maksymiliana w Słupsku powinna się przygotować i przystąpić jedynie młodzież, która zamieszkuje na jej terenie.
 • Jeśli jednak rodzice młodzieży mieszkającej na terenie innych parafii pragną, aby przystąpiła ona do bierzmowania w Parafii pw. św. Maksymiliana w Słupsku, muszą najpierw zgłosić się do kancelarii tej Parafii, aby otrzymać na to zgodę od jej Proboszcza. 
 • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka uczęszczającego do klasy 8 szkoły podstawowej w celu przygotowania go do sakramentu bierzmowania.
 • W tym celu przynajmniej jeden z rodziców wraz ze swoim dzieckiem musi się zgłosić do kancelarii Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku i dostarczyć:
  – skierowaną do proboszcza pisemną prośbę, której formularz znajduje się TUTAJ,
  – wypis z księgi ochrzczonych, jeśli dziecko przyjęło sakrament chrztu w innej parafii.