Bierzmowanie w roku 2023

 • Sakrament bierzmowania – 30 maja 2023 roku (wtorek), godz. 18:00
 • Spowiedź dla kandydatów i nałożenie im krzyży przez rodziców – 29 maja 2023 roku (poniedziałek), godz. 19:00
 • Odpowiedzialny – ks. Patryk Adamko (tineau@orange.pl)


Bierzmowanie w roku 2024 – zgłoszenia zakończone

 • Odpowiedzialny – ks. Daniel Kołacz (danielkolacz23@wp.pl)
 • Spotkania w grupach – według harmonogramu wyznaczonego przez animatorów


Zgłoszenia

 • W Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku do sakramentu bierzmowania przygotowuje się i przystępuje jedynie młodzież, która zamieszkuje na jej terenie.
 • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka, które uczęszcza do klasy 8 szkoły podstawowej, w celu przygotowania go do sakramentu bierzmowania.
 • W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców wraz ze swoim dzieckiem musi się zgłosić do kancelarii parafialnej i dostarczyć:
  – skierowaną do proboszcza pisemną prośbę, której formularz znajduje się TUTAJ,
  – wypis z księgi ochrzczonych, jeśli dziecko przyjęło sakrament chrztu w innej parafii.
 • Harmonogram zgłoszeń zostanie podany w ogłoszeniach parafialnych we wrześniu 2023 roku.