Pogrzeb

  • Celebrujemy obrzędy pogrzebowe osób, które należały do Parafii pw. św. Maksymiliana w Słupsku, czyli zamieszkiwały na jej terenie. 
  • Jeśli rodzina osoby mieszkającej na terenie innej parafii pragnie, aby jej obrzędy pogrzebowe odbyły się w Parafii pw. św. Maksymiliana w Słupsku, musi otrzymać pisemną zgodę od proboszcza parafii zamieszkania zmarłej/zmarłego.
  • Msza pogrzebowa celebrowana jest w dniu pogrzebu o godz. 8:30 w kościele pw. św. Maksymiliana w Słupsku, a obrzędy na cmentarzu odbywają się o godzinie wyznaczonej przez zakład pogrzebowy.
  • W celu załatwienia spraw związanych z pogrzebem, rodzina zmarłej/zmarłego powinna się zgłosić do kancelarii parafialnej w czasie jej otwarcia lub o godzinie ustalonej wcześniej w rozmowie telefonicznej z kapłanem (tel. 600 262 278).
  • Do kancelarii należy dostarczyć:
    – akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu),

    – informacje o miejscu i godzinie pogrzebu z zakładu pogrzebowego.