Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu jest jedną z form nowej ewangelizacji. Inspirowany jest duchowością Ruchu Szensztackiego i nauczaniem jego założyciela – o. Józefa Kentenicha.
Jego celem jest ożywienie i umocnienie wiary, a szczególnie modlitwy rodzinnej.

W parafii istnieje sześć kręgów Apostolatu. Kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej nawiedza systematycznie, co miesiąc, określony na stałe krąg osób (10-15 rodzin). Jej obecność zachęca do wspólnej modlitwy, wyciszenia sporów i nieporozumień, znalezienia czasu dla siebie i rodziny oraz odkrywania Boga i naśladowania Maryi w codziennym życiu.

Każdy może zaprosić do siebie Pielgrzymującą Matkę Bożą. 18. dnia każdego miesiąca (oprócz lipca i sierpnia), po Mszy o godz. 18:00 odbywa się błogosławieństwo osób przyjmujących kapliczki. Wtedy jest też okazja do kontaktu z animatorką i opiekunkami poszczególnych kręgów.

Opiekunem Apostolatu jest ks. Patryk Adamko.