Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego (RPSK) jest diecezjalnym dziełem wspierania powołań do kapłaństwa zainicjowanym
w 1993 roku przez śp. bp. Czesława Domina.

Do RPSK należą ci, którzy codziennie – poprzez modlitwę lub ofiarowane cierpienia – wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz wypraszają nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Więcej o RPSK tutaj