Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, czyli Apostolstwo Dobrej Śmierci, jest katolickim międzynarodowym zrzeszeniem modlitewnym, które propaguje konieczność dobrego przygotowania się do śmierci. Zostało założone w 1908 roku we Francji. Centrum Stowarzyszenia na Polskę utworzono w 1987 roku w Sanktuarium NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej.

W naszej parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci powstało w 1992 roku. Obecnie należą do niego osoby w większości starsze i chore. Spotkania, podczas których odmawiany jest różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej, odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 16:45 (w październiku i listopadzie o godz. 16:15). Następnie członkowie Apostolstwa uczestniczą w Eucharystii o godz. 18:00.

Posługę zelatorki pełni p. Marianna Brilowska, a opiekuna duchowego – ks. Andrzej Pawłowski.