Chór parafialny Maksymilian został założony w 1979 roku, śpiewając po raz pierwszy podczas procesji Bożego Ciała. Wystąpił wtedy jako dwugłosowy chór żeński, a dyrygentem został Zygmunt Kuchta. W 1980 roku chór powiększył się do składu czterogłosowego i w tej formie istniał do roku 1985.

14 lutego 2017 roku chór został reaktywowany przez ks. Jacka Zdolińskiego. Od grudnia 2018 roku chór prowadzi Magdalena Kwidzińska.

Próby chóru odbywają się w domu parafialnym w poniedziałki o godz. 18:00.