Niech Zmartwychwstały Jezus rozproszy wszelkie lęki i mroki zalegające w naszych sercach, niech zwycięstwo Życia nad śmiercią, Miłości nad nienawiścią i Miłosierdzia nad grzechem będzie w naszej codzienności inspiracją w pokonywaniu egoizmu i pychy, w przebaczeniu bliźnim i wspinaczce na szczyty duchowych gór, gdzie spotykamy Boga Miłości, dla tych zaś, którzy nie mają sił na wspinaczkę, niech Pan będzie łagodną Doliną wytchnienia… błogosławionych, radosnych Świąt Zmartwychwstania!

Dziękuję..

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, choćby najprostszym gestem, a nade wszystko obecnością i modlitwą, przyczynili się do godnego przeżywania czasu Wielkiego Postu, rekolekcji i Triduum Paschalnego, w szczególności dziękuję:

  • za obecność i przewodniczenie liturgii ks. Biskupowi Edwardowi,
  • Wam, którzy tworzycie swoją obecnością i modlitwą atmosferę rodziny kochającej Boga; każdej osobie, która szuka Go i znajduje w naszej rodzinie;
  • ministrantom i lektorom z ks. Adamem i dk. Michałem za gorliwą służbę przy ołtarzu Pana Jezusa, za komentarz p. Piotrowi;
  • wyrazy uznania i podziękowania za piękny śpiew scholi Miraculum pod kierunkiem ss. Christelli i Małgorzaty;
    za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego s. Sabinie i dk. Michałowi;
  • za dar pięknej świecy paschalnej z prawdziwego wosku wypracowanego przez pszczoły z pasieki Państwa Jana i Janiny Podkówka;
  • za służbę Straży Honorowej św. Maksymiliana, Panom organistom Grzegorzowi i Pawłowi, zakrystianinowi – Panu Jackowi i Panu Bogdanowi;
  • i wreszcie – braciom w kapłaństwie, Księżom Wikariuszom, Diakonowi i ks, Józefowi, za gorliwość i świadectwo wiary i miłości Kościoła, ks. Piotrowi za prowadzenie Drogi Krzyżowej w intencji rodzin naszej parafii;

ks. Lucjan Huszczonek, proboszcz