Drodzy Parafianie!!!

Oby ta Noc zaowocowała w Waszym życiu przez spotkanie Boga i rozwiązaniem każdego problemu. Niech Nowy Rok 2013 będzie czasem pogłębiania wiary i wzrastania w  świętości.

W doświadczeniu czasami trudnej rzeczywistości dnia codziennego dzięki łasce Bożej Opatrzności po raz kolejny pochylamy się nad Tajemnicą Nocy Betlejemskiej. Wpatrujemy się w obraz Świętej Rodziny w dramatycznej scenerii ubóstwa, chłodu i zachwycamy się spokojem Maryi i Józefa. Dzięki ich głębokiej wierze dokonało się rozwiązanie trudnego problemu, który nurtował samego Boga od chwili upadku Adama i Ewy. Syn Boży staje się człowiekiem, by nas ludzi przyprowadzić do Boga. Każdego, kto chce do Niego przyjść! Osobę starszą odczuwającą ciężar samotności i trudnej starości; małżonków przeżywających trudne chwile; ludzi młodych zagubionych we współczesnym świecie…

Nowo Narodzone Dziecię chce i Was przyprowadzić do Boga!!!

O to modlimy się w tę Betlejemską Noc – Wasi Duszpasterze!!!
Pastrekowa pastorałka

1. Triumfy Króla Niebieskiego
Zstąpiły z Nieba wysokiego
Pobudziły pasterzów
Dobytku swego stróżów
Śpiewaniem…

2. Ksiądz Proboszcz witraże montuje
Sponsorów ciągle poszukuje
Aby tę świątynię upiększyć
I Parafianom przybliżyć
Historię, Historię zbawienia

3. Ksiądz Józef nowy w tym zespole
W adwencie pracował za troje
Najstarszy w kapłaństwie udziela rady
Swoim młodszym braciom daje przykłady
Radości…

4. Wikarzy w nocy spać nie mogą
Myślą swą: ręką, głową, nogą
Jak Was tutaj zaprosić
I Jezusa Wam głosić
Skutecznie…

5. Księża Wam radośnie śpiewają
A także życzenia składają
Żebyście się kochali
Życzliwością darzyli
Na co dzień…