Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem wspominamy spotkanie archanioła Gabriela z Maryją, podczas którego dowiedziała się, że zostanie Matką Syna Bożego. Zgoda Maryi rozpoczęła nowy etap historii relacji między Bogiem a człowiekiem. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona w czwartek, 25 marca, dla upamiętnienia tego wydarzenia, jest dniem modlitw o świętość życia. Będziemy prosić o wrażliwość społeczeństw na poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pamiętajmy, że intencja ta była niezwykle bliska papieżowi Janowi Pawłowi II.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest także Dniem Duchowej Adopcji Dziecka poczętego. To szczególne zobowiązanie – osoby, które zadeklarują taką adopcję, biorą na siebie zobowiązanie do stałego modlitewnego czuwania nad jego życiem i rozwojem. Formularze duchowej adopcji można pobrać w zakrystii, a 25 marca, o 9:00 i 18:00 będzie sprawowana Msza Święta z możliwością przystąpienia do duchowej adopcji dziecka poczętego. Ponadto po Mszy o 9:00 odbędzie się błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.

Serdecznie zapraszamy także 25 marca, o godz. 11:00, na konferencję poświęconą więziom międzypokoleniowym, która odbędzie sie w Ratuszu Miejskim w Słupsku pod honorowym patronatem Biskupa Edwarda Dajczaka oraz Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego. W części artystycznej występy chórów i zespołu tanecznego. Zakończenie konferencji ok. godz. 14:15. Wstęp wolny.

Pobierz program konferencji w Ratuszu