Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK) zostało założone w 1835 roku w Rzymie przez włoskiego kapłana, św. Wincentego Pallottiego oraz jego współpracowników. Doświadczyli oni głęboko, że przykazanie miłości zawiera w sobie troskę o wieczne zbawienie bliźniego oraz, że dobro czynione w pojedynkę  jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe. Dlatego postanowili połączyć się i utworzyć Dzieło Pobożnego Zjednoczenia, do współpracy w którym na równych prawach zapraszali wszystkich: świeckich i duchownych, ludzi różnych stanów i zawodów, kobiety i mężczyzn. Apostolstwo postrzegali 
bowiem jako zadanie powszechne, w które z jednakowym zaangażowaniem mogą i powinni się włączać wszyscy członkowie Kościoła.

W parafii grupa istnieje od 1984 roku. Inicjatywę jej założenia podjęła Róża Maciejewska we współpracy z ks. Stanisławem Rudzińskim SAC – moderatorem krajowym dla wspólnot świeckich ZAK.

Słupska wspólnota spotyka się raz w miesiącu na Mszy, modlitwie we wspólnocie i rozważaniu słowa Bożego, pogłębiając w ten sposób swoją formację apostolską. 

Opiekunem jest ks. Patryk Adamko.

Więcej o Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego tutaj