Niedzielą Palmową, 5. kwietnia, rozpoczynamy Wielki Tydzień. Poświęcenie palm odbywa się w czasie każdej Mszy Świętej. Palmy przygotowane przez Żywy Różaniec można nabyć przed wejściem do kościoła.

Za kilka dni będziemy przeżywać Święte Triduum Paschalne. Święte… Cóż ma to znaczyć dla naszego chrześcijańskiego przeżywania owego czasu? Otóż zgodnie z etymologią słowo „święty” oznacza oddzielony, odseparowany, ale także czysty przez odłączenie od tego, co nieczyste. Święte dni Paschy są więc dniami wyłączonymi z całej przestrzeni czasu określonego jako rok liturgiczny. Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie 'trzy dni'. Tradycja pozwala rozumieć triduum również jako trzy fazy misterium Odkupienia: Ostatnia Wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz spoczynek w grobie i cud zmartwychwstania.

WIELKI CZWARTEK
Tego dnia wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek w naszej świątyni sprawowana jest tylko ta jedna Msza Święta, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Ustanawiając Najświętszą Eucharystię Pan Jezus ustanowił tym samym sakrament kapłaństwa. Powierzył Apostołom oraz ich następcą w kapłaństwie tajemnicę swej eucharystycznej obecności. Na wzór Jezusa kapłan dokonuje gestu obmycia nóg, co jest wyrazem gotowości do ofiarnej służby. Po odśpiewaniu hymnu „chwała na wysokości Bogu” w naszej świątyni zamilkną dzwony i organy, by mogły radośnie zabrzmieć w czasie wielkanocnej liturgii wigilii paschalnej. Po Komunii świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, która ma przypominać miejsce pojmania oraz miejsce uwięzienia Pana Jezusa. Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej z ołtarza zdejmuje się obrus, co ma symbolizować obnażenie JX z szat. Po zakończonej liturgii wielkoczwartkowej możemy adorować Pana Jezusa w ciemnicy, wynagradzając mu opuszczenie i samotność, których doświadczył w Ogrójcu, kiedy to Apostołowie zasnęli zamiast czuwać razem z Nim.

WIELKI PIĄTEK
Dziwnie nerwowo – cichy jest ten dzień. Trzeba się spieszyć żeby zdążyć ze wszystkim. No a tu już coś wisi w powietrzu, coś zaczyna się dziać. Może wypadałoby pójść i zobaczyć? Ale możemy usłyszeć dramatyczne pytanie: „Ludu mój, ludu! Cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?”. A pytanie zmusza do odpowiedzi… Liturgia Wielkopiątkowa skupia się na rozważaniu męki i śmierci Zbawiciela. Na początku przejmującej liturgii dnia, w którym wspomina się okrutną śmierć krzyżową Syna Bożego, kapłan podchodzi do ołtarza i pada przed nim na twarz, a wierni klękają, w ciszy. Zbawczą śmierć Odkupiciela można uczcić tylko milczeniem. Wszelkie słowa są nieodpowiednie. Po tym szczególnym akcie pokuty odczytywane jest słowo Boże. Najważniejszym czytaniem tego dnia jest Pasja według św. Jana. Ewangelista był naocznym świadkiem śmierci Jezusa Chrystusa. Stał pod krzyżem razem z Jego Matką. Podczas odczytywania słów mówiących o śmierci Ukrzyżowanego powróci milczenie, by na klęczkach dziękować Bogu za Jego dzieło zbawienia. Wielkopiątkową Liturgię Słowa kończy modlitwa powszechna obejmująca cały Kościół i całą ludzkość, bo Jezus Chrystus oddał życie za każdego człowieka. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu krzyż przed naszym ołtarzem pozostaje zasłonięty fioletowym kirem. W Wielki Piątek kapłan uroczyście odsłania krucyfiks. Powoli ukazuje kolejne ramiona krzyża, a odsłonięty już krzyż jest adorowany przez ucałowanie przy śpiewie pieśni pasyjnych. Po Komunii świętej, która udzielana jest z darów konsekrowanych poprzedniego dnia, kapłan w procesji przenosi Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie z ciemnicy do specjalnie przygotowanego Grobu Pańskiego, byśmy mogli tam trwać na czuwaniu. Adoracja jest kontynuowana przez cały następny dzień, aż do Liturgii Wigilii Paschalnej.

WIELKA SOBOTA
Cisza. A my nie lubimy ciszy. Bo ona wymaga skupienia uwagi, skoncentrowania się na tym co naprawdę ważne. Milczenie Wielkiej Soboty jest śladem Boga, bo jest oczekiwaniem Go. Wielka Sobota to dzień adorowania Chrystusa spoczywającego w grobie. Tego dnia Kościół w ciszy i na modlitwie oczekuje na Zmartwychwstanie Pana. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu rozważa się Mękę i Śmierć Chrystusa. W Wielką Sobotę, podobnie jak w Wielki Piątek, nie sprawuje się Mszy św. ani liturgii, a wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna już Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Monstrancję z Najść. Sakramentem przykrywa się białym przezroczystym welonem, symbolizującym całun, w który spowite było ciało Zbawiciela w grobie.

WIGILIA PASCHALNA
W Wielką sobotę po zachodzie słońca Kościół gromadzi się na bogatej w treści i symbole Wigilii Paschalnej. Rozpoczyna się ona przed kościołem poświęceniem ognia, który jest symbolem Bożej Światłości. Kapłan zapala paschał, który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na tej świecy wyryty jest krzyż – znak odkupieńczej śmierci Jezusa oraz umieszcza się 5 gwoździ, symbolizujących rany Zbawiciela. Wyryte są także pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego: alfa i omega oraz cyfry bieżącego roku. Przypominają one, że do JX należy początek i koniec czasów. Uczestnicy procesji wchodzą do świątyni pogrążonej w ciemnościach. Światło świecy paschalnej rozprasza mrok, tak jak Chrystus rozprasza ciemności grzechu. Od paschału wierni zapalają przyniesione przez siebie świece, a kapłan śpiewa hymn Exultet ku czci Chrystusa – światłości świata. Po liturgii światła następuje liturgia słowa, czyli czytania ze Starego i Nowego Testamentu, odnoszące się do najważniejszych momentów z dziejów zbawienia. Po ostatnim czytaniu rozlega się śpiew Chwała na wysokości Bogu. Na znak, że czas żałoby się skończył, odzywają się milczące od Wielkiego czwartku dzwony i organy. Przed Ewangelią o zmartwychwstaniu Pana kapłan intonuje radosne Alleluja. Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna. Wszyscy uczestnicy liturgii trzymając w dłoniach zapalone świece odnawiają przyrzeczenia chrzcielne złożone niegdyś w ich imieniu, po czym zostają pokropieni wodą. Ostatnia częścią Wigilii Paschalnej jest uczta Eucharystyczna. Udział w niej jest szczególnym wyrazem wdzięczności za Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela. Po zakończonej liturgii rozpoczyna się procesja rezurekcyjna, w której pragniemy publicznie ogłosić najważniejszą prawdę wiary – zmartwychwstanie Pana Jezusa, zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.

Nie jest to już okres przygotowania, lecz czas bezpośredniego uczestnictwa w celebracji świąt.

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA I ŚWIĄT W NASZEJ PARAFII:

WIELKI CZWARTEK:
– Msza Wieczerzy Pańskiej – 20:00
– Adoracja w Ciemnicy w dolnym kościele będzie trwała do 23:00

WIELKI PIĄTEK:
– Adoracja w Ciemnicy – od 9:00. Czynią to m. in. wspólnoty według harmonogramu:
9:00 – 10:00 – Odnowa w Duchu Świętym
10:00 – 11:00 Uczniowie i katecheci Szkoły Podstawowej Nr 3
11:00 – 12:00 – Uczniowie i katecheci Gimnazjum Nr 2 i Nr 4
12:00 – 13:00 – Ruch Oazowy
13:00 – 14:00 – ZAK, Akcja Katolicka
14:00 – 15:00 – Apostolstwo Dobrej Śmierci
15:00 – 16:00 – Rodziny Szensztackie, Apostolstwo Modlitwy
16:00 – 17:00 – Żywy Różaniec, Nieustający Różaniec
17:00 – 18:00 – Adoracja indywidualna
– Droga Krzyżowa w górnym kościele – 15:00
– Liturgii Męki Pańskiej – 20:00. Bezpośrednio po niej rozpoczniemy nowennę do Bożego Miłosierdzia.
– Adoracja Najśw. Sakramentu w Bożym Grobie będzie trwała do 23:00.
– Tego dnia wszystkich, między 18 a 60 rokiem życia, obowiązuje post ścisły.

WIELKA SOBOTA:
– Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od 8:30 do 14:00, co pół godziny. Wówczas prosimy również przynieść skarbonki Caritas, do których składaliśmy wielkopostną jałmużnę.
– Od 14:30 do 16:00 górny kościół będzie zamknięty ze względu na sprzątanie. W tym czasie prosimy również chętnych do pomocy w przygotowaniu kościoła do świąt.
– Wigilia Paschalna, rozpoczynająca uroczystość Wielkanocy – 20:00. Prosimy o przyniesienie świec.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA:
– Adoracja Najśw. Sakramentu – 5:00
– Procesja Rezurekcyjna i pierwsza Msza Święta: 6:00
– Porządek innych Mszy – od 8:30 jak w każdą niedzielę

ŚWIĄTECZNY PONIEDZIAŁEK:
– Porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę.

Sakrament pojednania w Wielkim Tygodniu:
– Od poniedziałku do środy – od 17:00 do 18:00 będą spowiadali wszyscy księża.
– Ostatnia możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej, z myślą o Parafianach, którzy wracają dopiero na święta do domu: w Wielki Czwartek – przez godzinę po zakończonej liturgii; w Wielki Piątek – przez godzinę po drodze krzyżowej i przez godzinę po zakończonej liturgii; w Wielką Sobotę – od 13 do 14. – W czasie świąt spowiedzi nie będzie.

—>>> W Wielki Czwartek, od 19:00 parafialna Caritas będzie rozprowadzała poświęcone wielkanocne babeczki i chlebki. Natomiast w Wielką Sobotę, od 19:00 będzie można nabyć świece z pszczelego wosku na Wigilię Paschalną. Złożone ofiary posłużą wsparciu ubogich.
—>>> Kancelaria Parafialna -od Wielkiego Czwartku do wtorku Wielkanocnego będzie nieczynna.