W piątek 10 sierpnia 2012 r. w naszym kościele został zamontowany pierwszy witraż zatytułowany : „i stworzył Bóg”…

Sukcesywnie będą instalowane pozostałe witraże. Jako całość przedstawią one najważniejsze etapy Historii naszego Zbawienia.

Mamy nadzieję, że inwestycja wzmocni modlitewną atmosferę naszej świątyni, przez co jeszcze bardziej będziemy mogli zgłębić wielkie dzieła, których dokonał dla nas Bóg.

Koszt pierwszego witrażu opiewa na kwotę 13 000 zł. Zapraszamy Fundatorów, którzy chcieliby wspomóc realizację tego dzieła.