W niedzielę, 21 czerwca, w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy przedstawicieli Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Chorągwi Ducha Świętego. Czym zajmuje się ta organizacja? Zakon Rycerzy Jana Pawła II jest katolicką, polską organizacją świecką o charakterze charytatywnym. Powstał jako żywe wotum dziękczynne za dar pontyfikatu i beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Skupia katolickich mężczyzn, którzy w odpowiedzi na nauczanie Jana Pawła II pragną służyć Kościołowi i Ojczyźnie. Zakon został kanonicznie erygowany przez arcybiskupa Henryka Hosera, ordynariusza warszawsko-praskiego, 2 kwietnia 2012 roku, w siódma rocznicę odejścia Jana Pawła II.
Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą! Ten zasadniczy cel rycerze chcą realizować poprzez zaangażowanie się w różne rodzaje aktywności: dążenie do świętości swoich członków; obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci); dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny; promocja nauczania Jana Pawła II; promowanie katolickiej duchowości świeckich; wzajemna pomoc bratnia; wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia); promocja duchowości mężczyzny; wspieranie chrześcijan. Zakon Rycerzy Jana Pawła II odwołuje się w swoim działaniu do czterech podstawowych charyzmatów: Wiary, Miłosierdzia, Solidarności i Patriotyzmu.
Jeżeli chcesz zostać Rycerzem Zakonu Jana Pawła II. Skończyłeś 18 lat, jesteś mężczyzną i praktykującym katolikiem pozostającym w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską i nauczaniem Ojca Świętego przyjdź do parafii 12.09 2015 r. i po mszy św. o godz. 18,00, weź udział w spotkaniu informacyjnym.