Jak tu pięknie, takie słowa często padały z ust młodych, którzy w sobotę 14 września pielgrzymowali do Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu w ramach Spotkania Młodych. To piękno, to nie tylko zachwyt pięknem otoczenia, dróżkami, wzgórzem; to piękno, to nie tylko odrestaurowana świątynia; to piękno to Piękna Pani, w szacie odnowionej i Piękna Pani – nasza Matka, która zgromadziła tak wielu młodych. Pośród nich, byli także i nasi młodzi pielgrzymi w liczbie pięćdziesięciu osób, o których troszczyli się ks. Tomasz i ks. Adam. Pełni radości, entuzjazmu i siły młodych serc. Niech ta młodość i Boża radość, która była także ich udziałem zaowocuje w naszym Wieczerniku.

Nazajutrz w niedzielę 15 września u tronu Matki Bolesnej – Maryi Skrzatuskiej zebrali się pielgrzymi całej naszej Diecezji i nie tylko. Pośród nich była także niemała grupa pielgrzymów z naszej Parafii. Pod opieką duchową ks. Dawida do Maryi naszej Pani pielgrzymowało 150 pątników. Niech owoce pielgrzymowania dojrzewają w nas i przynoszą obfite plony w naszych rodzinach, parafii i nas samych. Maryjo nasza Skrzatuska Pani, módl się za nami…