W piątek 26 kwietnia 2013 r. Zespół Szkół Katolickich im. św. Marka przeżywał uroczystości związane z obchodem XX – lecia istnienia szkoły.

Pośród wielu zaproszonych gościliśmy m. in. ks. bpa Edwarda Dajczaka oraz pana Andrzeja Kaczmarczyka (wiceprezydenta Słupska).

Pomysłodawcą i założycielem szkoły katolickiej oraz jej pierwszym duchowym opiekunem był ówczesny Proboszcz – ks. Jan Rataj, który zagospodarował w ten sposób opustoszałe wskutek przeniesienia katechezy do placówek oświatowych salki katechetyczne przy naszej parafii. Dzisiaj w ZSK uczy się 19 licealistów i 107 gimnazjalistów.

W dobie relatywizmu moralnego szkoła katolicka wskazuje postawę zdecydowaną, kształci i wychowuje do wartości: prawdy, miłości, miłości Ojczyzny i sprawiedliwości. W relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel pamięta o godności ucznia. Uczeń jest dla nas bardzo ważny! – podkreśla p. Lucyna Kwiatkowska, dyrektor ZSK.

Przebieg uroczystości:

11.00 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Dajczaka
12.00 – wystęy artystyczne przygotowane przez uczniów ZSK
13.00 – posilek w kawiarni przy dolnym kościele