W piątek 11 listopada w koszalińskim Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się XVIII Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie.

Hasłem tegorocznego spotkania wspólnoty był temat: „Słuchać Pana w Kościele”. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył bp Edward Dajczak. Eucharystię koncelebrowało 30 kapłanów. W pielgrzymce wzięło udział około 600 osób, w tym grupa młodzieży z naszej parafii.

Bp Edward nawoływał zebranych, by byli „świadkami Jezusa w swoich domach i miejscach pracy. To trudne, wymaga pokory i miłości, ale nasza diecezja tego świadectwa potrzebuje.”

Mamy nadzieję, że przekonujące słowo Ojca naszej diecezji zaowocuje w życiu młodych nie tylko poprzez zewnętrzne zaangażowanie w życie naszego Kościoła lokalnego, ale przede wszystkim umocni ich wiarę i zawierzenie się Bogu.

Przebieg pielgrzymki był transmitowany przez Telewizję Internetową Dobre Media na www.dobremedia.org. Transmisję obejrzało około pięciu tysięcy internautów.