Tradycyjnie Dzień Papieski przypada w niedzielę poprzedzającą dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, czyli w dzisiejszą niedzielę 14 października 2012 r.

Obchodom XII Dnia Papieskiego będzie towarzyszyło hasło „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Po Mszach św. odędzie się zbiórka na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która finansuje stypendia dla zdolnej, ubogiej młodzieży.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież Rodziny” wybrano ze względu na to, że małżeństwo i rodzina zajmowały szczególne miejsce w nauczaniu ks. Karola Wojtyły, późniejszego arcybiskupa Krakowa, wreszcie papieża Jana Pawła II. Wśród bardzo wielu tekstów, które wygłosił lub napisał, najważniejsze z nich to cykl 127 katechez środowych „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, adhortacja „Familiaris consortio” List do Rodzin, encyklika „Evangelium vitae” i szczególnie kazanie, wygłoszone w Kielcach podczas pielgrzymki w 1991 r.

„Dzień Papieski to powracanie do nauczania Jana Pawła II, a jednocześnie – poprzez ideę stypendiów – dzielenie się z drugim człowiekiem. Obchody w całym kraju to budowanie żywego pomnika, z której Ojciec Święty najbardziej się cieszył” – przypomina ks. Jan Drob, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z okazji Dnia Papieskiego biskupi polscy wystosowali list, w którym zaznaczają, że w sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego ich niepokój budzą wszystkie ataki na rodzinę i „próby przedefiniowania pojęcia rodziny jako luźnego związku”. Biskupi ubolewają również z powodu coraz większego przyzwolenia społecznego na te zjawiska i często brak jakiejkolwiek reakcji ze strony bliskich osób. Zachęcają też, by 14 października modlić się o świętość polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla ustawodawców, odwagę dla samorządów, aby wzmocnić rodzinę jako podstawową komórkę życia społecznego.

źródło: KAI