W niedzielę, 9 października 2011 r., po raz kolejny obchodzić będziemy ogólnopolski Dzień Papieski. Tegoroczne obchody mają dla nas szczególny wymiar ze względu na wyniesienie na ołtarze papieża Jana Pawła II – patrona Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W naszej parafii, tak jak w całym kraju, młodzi ludzie kwestować będą na rzecz tejże fundacji, która wspiera finansowo uzdolnioną młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną pochodzącą z wiosek i małych miast.

         Oprócz wymiaru charytatywnego obchody Dnia Papieskiego mają też wymiar intelektualny (liczne sympozja, seminaria naukowe organizowane w całym kraju, przybliżające nauczanie Jana Pawła II), duchowy (dziękczynna modlitwa za dar Jana Pawła II) i artystyczny (centralne obchody odbywają się w Warszawie).

Program
Centralnych Obchodów XI Dnia Papieskiego

Czwartek, 29 września
I. Konferencja prasowa
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski: godz. 12:00

Piątek, 30 września
I. Sesja naukowa w 10. rocznicę śmierci Biskupa Jana Chrapka
Aula Radomskiego Wyższego Seminarium Duchownego: godz. 10:00

Sobota, 08 października
I. Uroczyste posiedzenie Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Sale Zamku Królewskiego w Warszawie: godz. 15:00 – 16:00

II. Gala Nagród TOTUS 2011
Sale Zamku Królewskiego w Warszawie: godz. 16:00 – 18:00

a) 16:00 – wręczenie dyplomów laureatom Konkursu o indeks im. Biskupa Jana Chrapka oraz Konkursu o indeks na studia prawnicze „Lex” przez rektor Uniwersytetu Warszawskiego- prof. dr hab. Katarzynę Chałasińską – Macukow, rektora UKSW- ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego oraz przewodniczącego Rady Fundacji – ks. kard. Kazimierza Nycza.

b) 16:30 – uroczyste wręczenie Nagród TOTUS za rok 2011 w kategoriach:
§ „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno – wychowawcza”;
§ „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”;
§ „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”;
§ „TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”.

c) 17:40 – wręczenie dyplomów i okolicznościowych statuetek instytucjom i osobom wyróżnionym przez Fundację za wspieranie programu stypendialnego.
Gala transmitowana przez Program 2 TVP: 16:50
Prowadzący: Grażyna Torbicka

Wykonawcy:

  • Grzegorz Markowski
  • Dorota Miśkiewicz
  • Andrzej Lampert
  • Ewa Bem

Niedziela, 09 października
I. Msza Święta w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, celebrowana przez J.E. Bp. Stanisława Budzika – Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski (transmitowana przez Polskie Radio): godz. 9:00

II. Galowy koncert Dnia Papieskiego: godz. 15:00 – 16:30, Plac Zamkowy w Warszawie
Koncert transmitowany przez Program 1 TVP o 17:45.
Wykonawcy, między innymiNico Fortarezza + chór dziecięcy „Angelo di Dio”

  • DePress
  • Sylwia Grzeszczak
  • 2TM23
  • Janusz Radek
  • Joanna Jabłczyńska / Artur Chamski
  • Mietek Szcześniak

III. „Apel Miasta Warszawy” z Ojcem Świętym Benedyktem XVI: godz. 16:30 – 17:00

IV . Msza święta w kościele akademickim św. Anny w Warszawie inaugurująca rok akademicki, z udziałem Rektorów wyższych uczelni: godz. 18:00

Niedziela, 16 października
I. Uroczysta Sesja Plenarna Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu.