„Wiara i Światło” jest ruchem wspólnot na całym świecie, założonym przez Jeana Vaniera, w których centrum są ludzie upośledzeni, otoczeni przez rodziny i przyjaciół. „Wiara i Światło” umożliwia osobom upośledzonym poznanie i wykorzystanie swoich darów oraz odkrycie radości, jaką niesie przyjaźń. Rodzicom daje wsparcie w ich doświadczeniu i pomaga dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka. Dzięki upośledzonym ich przyjaciele rozumieją, że istnieje inny świat niż świat rywalizacji i pieniędzy, a ogołoceni i słabi mogą ofiarować delikatność, zdolność wsłuchiwania się i wierność.

Jak się zaczęła historia wspólnoty „Wiara i Światło” w parafii pw. św. Maksymilina Kolbego w Słupsku? Inicjatorem utworzenia takiej wspólnoty w parafii był ks. proboszcz Marian Subocz. Bardzo mu zależało, aby osoby niepełnosprawne i ich rodziny, żyjące nie tylko w naszej parafii, ale i w całym Słupsku, utworzyły wspólnotę, która potrafi pokazać, że Jezus kocha każdego człowieka oraz że każdy jest umiłowanym dzieckiem Bożym bez względu na to, jak się porusza, widzi, słyszy, mówi. Trzeba więc było znaleźć jeszcze księdza, który byłby duchowym opiekunem wspólnoty i zarazem podjąłby się misji utworzenia takiej grupy w parafii. Podjął się tego zadania ks. Edward Strojek, który we wrześniu 2003 r. poprosł o współpracę s. Dobromiłę Mielnicką, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu katechezy specjalnej. Pod koniec września zaprosiliśmy do naszej parafii wspólnotę „Wiara i Światło” z Piły. Przez całą niedzielę podczas Mszy św. swoim osobistym świadectwem pokazali, że można być szczęśliwym nawet wówczas, jeśli jest się dotkniętym niepełnosprawnością. Na pierwsze spotkanie przyszło niewiele osób. Na następne więcej i potem jeszcze ktoś. Do wakacji wspólnota liczyła 15 osób. W czerwcu 2004 roku wyjechaliśmy autokarem do Koszalina na całodniową pielgrzymko-wycieczkę. Wyjazd zintegrował grupę. W efekcie do naszej wspólnoty dołączyli nowi członkowie, kolejnych 5 osób. 13 kwietnia 2005 roku przyjęliśmy zaproszenie na XIII Diecezjalne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Pile, organizowane przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

W maju 2006 roku nawiązaliśmy kontakt z dyrekcją, gronem pedagogicznym i wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Na początku maja 2007 roku Wspólnota „Wiara i Światło” wzięła udział w imprezie folklorystycznej w Klukach, tzw. Czarnym Weselu pod przewodnictwem ówczesnego duchowego opiekuna ks. Grzegorza Budy, a w maju tego roku wypoczywaliśmy w Ośrodku Charytatywnym dla Dzieci pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu z obecnym duchowym opiekunem ks. Piotrem Flisem. Z czasem okazało się, że do naszej wspólnoty chcą należeć nie tylko osoby z upośledzeniem. W roku 2009 przychodzi na spotkania 26 osób, w tym 14 z upośledzeniem, dysfunkcją lub kalectwem, dlatego nie do końca jesteśmy wspólnotą „Wiara i Światło” według zamysłu Jeana Vaniera. Nie weszliśmy w struktury ruchu wspólnot „Wiara i Światło”. Nasza wspólnota jest dziełem parafialnym, mającym spotkania raz w miesiącu i obchodzi swoje święto patronalne 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Każdy wnosi do niej coś nowego. Wszystko robimy razem, w naszej wspólnocie spotykamy Jezusa, razem się modlimy, śmiejemy i bawimy, razem wykonujemy rozmaite zadania i wszyscy pokazujemy, że budujemy parafialną wspólnotę wiary. Wszelkie wyjazdy, wyjścia do herbaciarni, teatru, zakup pomocy do zajęć, słodyczy, itp. są możliwe dzięki parafianom, którzy przy okazji nabycia kredy i kadzidła, przygotowanych przez wspólnotę pod okiem wolontariuszy przed Uroczystością Trzech Króli, wspierają finansowo te przedsięwzięcia. Od września 2009 r. we współprowadzeniu wspólnoty s. Dobromiłę zastąpiła s. Bogumiła Malikowska.