Inicjatorem utworzenia wspólnoty „Wiara i Światło” w naszej parafii był ksiądz proboszcz Marian Subocz. Umożliwia ona osobom upośledzonym poznanie i wykorzystanie swoich darów oraz odkrycie radości, którą niesie przyjaźń. Rodzicom zaś daje wsparcie w ich doświadczeniu i pomaga dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka. Dzięki upośledzonym, ich przyjaciele rozumieją, że istnieje inny świat niż świat rywalizacji i pieniędzy, a ludzie ogołoceni i słabi mogą im ofiarować delikatność, zdolność wsłuchiwania się i wierność.