Biskup jest posłany w imię Chrystusa jako pasterz mający troszczyć się o powierzoną mu część Ludu Bożego. Za pośrednictwem Ewangelii i Eucharystii powinien sprzyjać jej wzrostowi jako rzeczywistości komunii w Duchu Świętym. Stąd bierze się dla biskupa początek, reprezentowanie i kierowanie powierzonym mu Kościołem, wraz z władzą niezbędną do sprawowania posługi pasterskiej otrzymanej w sposób sakramentalny jako uczestnictwo w konsekracji i misji Chrystusa. Na mocy tego «biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi Kościołami, jako zastępcy i legaci Chrystusa, radami, zachętami, przykładem, ale także mocą swego autorytetu i świętej władzy, z której jednak korzystają tylko dla budowania swojej trzody w prawdzie i świętości, pamiętając o tym, że kto jest większy, ma być jak mniejszy, a przełożony jak sługa.
To właśnie w tej perspektywie można dostrzec wielką wagę wizyty pasterskiej, autentycznego czasu łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu biskupa z wiernymi.
Podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, biskup w szczególny sposób troszczy się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup wówczas stara się nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i z chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (por. POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS» OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, nr 46).

Taki czas rozszerzenia duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi, jakim jest wizytacja biskupia, ma miejsce od dziś w naszej parafii. Oto ramowy plan tych dwóch dni:

10. 00 – Eucharystia na rozpoczęcie wizytacji
11.30 – Eucharystia dla dzieci, podczas której ks. biskup skieruje krótkie słowo do zgromadzonych
13.00 – Eucharystia, podczas której ks. biskup skieruje słowo do zgromadzonych
15.00 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, po którym nastąpi spotkania z grupami działającymi przy naszej parafii.
17.00 – Nieszpory u Sióstr Nazaretanek

Poniedziałek, 4 kwietnia:

9.30 – odwiedziny chorych
10.00 – odwiedziny w Gimnazjum nr 2
11.45 – nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i spotkanie z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Katolickich im. św. Marka
17.00 – Eucharystia kończąca wizytację z udzieleniem sakramentu bierzmowania