W niedzielę 27 marca w naszej Parafii rozpoczniemy wizytację Biskupią, którą przeprowadzi Bp Krzysztof Zadarko. Główna Msza św. której będzie przewodniczył i kazanie wygłosi Biskup o godz. 10.00. Na Mszę św. na godz. 13.00 zapraszamy Rodziców i Dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Natomiast na Mszę św. na godz. 17.00 i spotkanie zapraszamy wszystkie grupy działające przy naszej Parafii. W poniedziałek 28.03 o godz. 17.00 Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania Młodzieży z naszej parafii.

PLAN WIZYTACJI:

NIEDZIELA – 27 III 2011

10:00 – Msza Św. odprawiana przez Księdza Biskupa, w czasie której nastąpi obrzęd przyjęcia ministrantów do pełnienia funkcji lektora

13:00 – kazanie wygłosi Ksiądz Biskup; po Mszy Św. katecheza dla Rodziców dzieci przed I Spowiedzią i Komunią Św.

15:15 – spotkanie katechetów z Dekanatu w Dolnym Kościele

17:00 – kazanie wygłosi Ksiądz Biskup; po Mszy Św. spotkanie grup parafialnych w Górnym Kościele

PONIEDZIAŁEK – 28 III 2011

8::00 – Spotkanie u Sióstr Nazaretanek

9:30 – odwiedziny Chrych (Chorzy, których odwiedzi Ksiądz Biskup zostali powiadomieni wcześniej)

10:00 – odwiedziny Gimnazjum nr 4 – spotkanie z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym; katecheza, którą poprowadzi Ksiądz Biskup

11:45 – Słowo Księdza Biskupa do Młodzieży i Grona Nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich

17:00 – Bierzmowanie

18:30 – spotkanie z Kapłanami i zakończenie Wizytacji