Od 9 do 11 listopada 2012 r. w naszej parafii odbywały się kolejne już warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty te prowadziła dr hab. Monika Zytke – muzyk, dyrygent, profesor w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej.

W warsztatach wzięły udział przede wszystkim nasze „Maksymilianki”, które chętnie doskonaliły swoje uzdolnienia muzyczne.

„Jestem pełna podziwu dla s. Nikoletty, która wkłada wiele serca i czasu w przygotowanie dzieci do śpiewu w kościele, a nie jest to proste zadanie…” – powiedziała pani Monika Zytke.

Na zakończenie warsztatów odbyła się Msza św., podczas której dzieci i młodzież wykonały ćwiczone przez trzy dni pieśni.