Rozpoczęła się VI edycja Konkursu „Mój Kościół na Pomorzu”. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Celem Konkursu jest: zainteresowanie uczniów historią Kościoła na Pomorzu, kształtowanie świadomości, czym jest wiara i jej przekaz następnym pokoleniom w rodzinie i Ojczyźnie oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych w łączności z Kościołem. Zachęcamy dzieci i młodzież do czynnego udziału w tym konkursie. Czas wakacji to dobry moment, by się nie nudzić, ale spędzić go w sposób twórczy i stworzyć piękne prace z kościołem św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.

REGULAMIN KONKURSU

1. Patronat Honorowy nad VI edycją Konkursu sprawują:

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Dajczak -Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
 • Ksiądz Infułat dr Ireneusz Skubiś – Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
 • Artur Gałęski – Zachodniopomorski Kurator Oświaty

2. Organizatorzy VI edycji Konkursu:

 • Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie
 • Słupski Klub Przyjaciół „Niedzieli”
 • Klub Inteligencji Katolickiej w Koszalinie
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Słupsku
 • Słupski Ośrodek Kultury

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

4. Celem Konkursu jest:

 • zainteresowanie uczniów historią Kościoła na Pomorzu
 • kształtowanie świadomości, czym jest wiara i jej przekaz następnym pokoleniom w rodzinie i Ojczyźnie
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych w łączności z Kościołem

5. Zamierzeniem Konkursu jest także plastyczne wyrażenie „Mojego Kościoła na Pomorzu” w formie duchowej, eklezjalnej i architektonicznej.

Uczestnicy Konkursu mogą to uczynić poprzez:

 • mój Kościół rozumiany jako wyraz naszego kontaktu z Bogiem
 • mój Kościół to my dzieci Boże i mieszkający w nas Pan Jezus
 • otaczający nas pejzaż pomorski i stworzenia Boże
 • dzieje Kościoła, historia, architektura, sztuka

6. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba i techniki mieszane.

Wymagany format prac plastycznych:

 • rysunek, grafika i malarstwo format A3 420×297 mm (karta z bloku rysunkowego)
 • rzeźba o wysokości nieprzekraczającej 30 cm

Na odwrocie pracy konkursowej lub pod spodem rzeźby należy umieścić informację (drukowanymi literami) zawierającą:

 • tytuł pracy konkursowej
 • imię i nazwisko oraz wiek autora
 • nazwa szkoły i klasa oraz adres pocztowy, adres e-mail i telefon szkoły
 • imię i nazwisko opiekuna

Informacja powinna być potwierdzona pieczątką szkoły.

7. Prace konkursowe należy nadesłać drogą pocztową lub dostarczyć bezpośrednio do Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Słupsku, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 9

76-200 Słupsk (2 piętro pok. 19).

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac konkursowych do dnia 30 września 2009 roku

Uwaga!

Praca konkursowa powinna być odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem.

8. Ocena prac konkursowych będzie dokonana

w trzech kategoriach wiekowych:

 • do lat 9
 • od 10 do 13 lat
 • powyżej lat 13

9. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom – sobota 17 października 2009 roku godz. 11.00 w Kościele Świętej Rodziny w Słupsku ul. Artura Grottgera 9.

W świątyni tej w dniach 10 – 24 października 2009 roku będzie zorganizowana wystawa prac konkursowych VI edycji Konkursu.

10. Informacje o Konkursie na stronie internetowej www.koszalin.opoka.org.pl lub telefonicznie w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Słupsku 0598423769