Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele V Tydzień Biblijny.

Przypominamy jednocześnie, że w naszej parafii każdego tygodnia odbywają się Spotkania Biblijne, podczas których można pogłębiać znajomość Pisma Świętego. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek (15 kwietnia) po Mszy św. wieczornej.

Niedziela Biblijna, którą dziś obchodzimy, wyraża nasze pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” (Ps 98,9), buduje się i umacnia pod warunkiem, że karmiona jest słowem Bożym.

Pamiętajmy także, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, odziedziczy życie wieczne.