W niedzielę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.

Tego dnia Msze w naszym kościele będą sprawowane według porządku niedzielnego. Nabożeństwa na cmentarzach:
– nowy cmentarz: Procesja – 11:30; Msza – 12:00
– stary cmentarz: Procesja – 13:30; Msza – 14:00

W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. W dniach 1-8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie modlitwy w intencji zmarłych, można uzyskać odpust zupełny za zmarłych (1 raz dziennie za 1 zmarłego). Pamiętajmy, że wyznając wiarę w komunię świętych, możemy pomóc tym, którzy będąc w czyśćcu nie oglądają jeszcze Bożego oblicza, ofiarowując modlitwy za zmarłych m. in. w nabożeństwach wypominkowych. Będą one sprawowane od przyszłej niedzieli w dni powszednie o 17.15, a w niedziele o 16.15. Kartki wypominkowe można składać do skrzynki obok chrzcielnicy.