Pod datą 3 maja wpisana jest w polskiej tradycji uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku 3 maja to IV Niedziela Wielkanocna, dlatego też liturgiczna uroczystość NMP Królowej Polski jest przeniesiona na 4 maja. Tego dnia chcemy wpatrywać się w Maryję – Królową Polski, główną Patronkę naszego Narodu. W duchu aktu oddania naszych dziadów i ojców, i my powierzamy Jej wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny. Nie prosimy o zbytek i dobrobyt, ale o opiekę na naszej drodze do Boga. Modlimy się, aby była to wspólna droga wielu narodów, które nazywają Maryję swoją Królową. Duchowo łączymy się z niezwyciężoną Jasną Górą, z której króluje nam od tylu wieków. Maryja nigdy nas nie zawiodła, nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii. Nie wstydźmy się tego doświadczenia i nie chowajmy go przed światem. Niech inni widzą, jak bardzo kochamy Matkę naszego Pana i naszą Matkę. Bóg przez Nią czyni dla nas wielkie rzeczy!

Z uroczystością Maryi Królowej Polski każdego roku łączymy przypomnienie Trzeciomajowej Konstytucji. To już 218. rocznica jej uchwalenia. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy właśnie Maryi – Królowej trudne budowanie demokracji w naszej Ojczyźnie. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze na uwadze mieli sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków, zwłaszcza tych, którzy nie radzą sobie z często brutalną codziennością. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otwarły się wszystkie polskie serca.

W poniedziałek, 4 maja, zapraszamy na dodatkową Mszę Świętą, o godzinie 9:00, w czasie której odnowimy Milenijny Akt Oddania Polski.