Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego w Kościele katolickim została ustanowiona przez papieża Piusa XI świętem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Kiedy w roku 1930 Pius XI zatwierdzał statut dla polskiej Akcji Katolickiej, usankcjonował jego zapis mówiący, że świętem patronalnym stowarzyszenia będzie właśnie święto Chrystusa Króla. Po reaktywowaniu Akcji Katolickiej w latach 90. XX wieku przyjęto tradycję obchodów tej uroczystości jako głównego święta stowarzyszenia w Polsce.

W koszalińskiej katedrze  ks. biskup Edward  Dajczak odprawił Mszę św. w intencji Akcji Katolickiej naszej diecezji. Uczestniczyły w niej delegacje Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, w tym przedstawiciele naszej parafialnej wspólnoty. Tegoroczne obchody patronalnego święta połączone zostały z uroczystym przyjęciem 30 młodych ludzi do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ks. biskup wyraził przekonanie, że KSM jest tą wspólnotą, z której wyjdą przyszli członkowie Akcji Katolickiej. W swej homilii pokreślił potrzebę wiary w życiu człowieka.

Na spotkaniu delegacji POAK i KSM  naszej diecezji bp E. Dajczak przedstawił nowego diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej – ks. Andrzeja Zaniewskiego (na zdjęciu z prezesem POAK naszej parafii, panem Tomaszem Pączkiem). Ks. Andrzej opieką duchową obejmuje więc obie wspólnoty diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Akcję Katolicką.

Ciekawym punktem programu dzisiejszych uroczystości był wykład pana Michała Ruczyńskiego z Delegatury IPN w Koszalinie, ilustrowany archiwalnymi zdjęciami i fragmentami filmów z 1939 roku. Swym wykładem pan Michał starał się przełamać, czasami krzywdzące dla Polaków, mity dotyczące kampanii wrześniowej. Skupił się na postawie i zachowaniach ludności cywilnej, zupełnie do wojny nieprzygotowanej. Wykład i późniejsza dyskusja uświadomiły konieczność pełnej historycznej edukacji społeczeństwa polskiego, uwrażliwiły na niebezpieczeństwa wynikające z zafałszowania historii, jakie staje się dziełem współczesnej kultury, podkreśliły rolę rodziny w kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

Na koniec prezes DOAK, pani Donata Prończuk, przedstawiła inicjatywę posła Roberta Telusa (wiceprezesa Zarządu DIAK diecezji Radomskiej ), w myśl której powstał Zespół Parlamentarny Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Podczas spotkania w sejmie, w którym uczestniczyła prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko wraz z wiceprezesem prof. Zbigniewem Trybułą, posłowie zwrócili się z prośbą objęcia przez członków Akcji Katolickiej wszystkich parlamentarzystów akcją duchowego wsparcia, aby poprzez modlitwę wypraszać łaski podejmowania dobrych dla Ojczyzny decyzji .
Intencją Zespołu Parlamentarnego jest, aby była to modlitwa indywidualna. Każdy z członków Akcji Katolickiej będzie się modlił się za jednego konkretnego parlamentarzystę. Modlitwa obejmie wszystkich posłów i senatorów, bez względu na ich przynależność partyjną czy wyznawany światopogląd. Dlatego poszczególnym oddziałom Akcji Katolickiej podane zostaną nie nazwiska (aby uniknąć uprzedzeń), ale numery, jakimi parlamentarzyści zostali oznaczeni. W roku wiary będzie to odmawiana każdego dnia w intencji parlamentarzystów modlitwa „Wierzę w Boga”.

Inicjatorzy ufają, że to wyznanie wiary przyniesie błogosławione skutki w postaci umocnienia w wierze i dobrych decyzjach tych, którzy przyznają się do Boga oraz nawrócenia tych, którym dar wiary nie został dotąd dany, bądź go odrzucili.

Joanna