Jak co roku, w czwartą Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku przypada 3 maja, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania. Praktykę modlitwy całego Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił papież Paweł VI w 1964 roku jako odpowiedź na pogłębiający się kryzys.

Modlitwa o powołania powinna być nieustanna i pełna zaufania – napisał Benedykt XVI w orędziu na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że podtrzymywanie żywej modlitwy w intencji powołań w rodzinach, parafiach, ruchach i we wszystkich wspólnotach zakonnych i diecezjalnych jest „naszym pierwszym obowiązkiem”.

Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego w niedzielę, 3 maja, po każdej Mszy odmówiliśmy modlitwę Benedykta XVI o powołania. Papieskimi słowami będziemy się modlili także przez cały tydzień po Mszy Świętej o 18:00. Zachęcamy również do jej indywidualnego odmawiania.

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę
i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie
poprzez głoszenie Jego słowa
i sprawowanie sakramentów,
przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,
aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
sakramentu najwyższego daru Chrystusa
dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy poprzez sakrament Pojednania
będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością
liczne natchnienia Ducha Twojego Syna
i posłuszny Jego wskazaniom
troszczył się o powołania do kapłaństwa
i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów,
osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,
aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo
w służbie Ewangelii.

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
Królowo Apostołów – módl się za nami.