„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” (publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski) zaprasza do przeżycia Pierwszego Tygodnia Biblijnego (26.04 – 02.05). Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Chrystusa może się lękać tylko ten, kto Go nie zna, bo nie zna Ewangelii.

Wszystkich, którzy pragną zgłębiać Pismo Święte w naszej Parafii zachęcamy do czynnego udziału w Kręgu Biblijnym, który nie jest tylko grupą osób czytających Pismo Święte. W Kręgu Biblijnym przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga” (Grzegorz Wielki). Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO” (2 Tm 3,16, J 1,1; 14).

Spotkania Kręgu Biblijnego prowadzi ks. Piotr Zieliński. Zasadniczo odbywają się one w drugi i czwarty wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.