Często mówimy bądź też słyszymy: re-konesans jako wstępne rozeznanie w czymś; re-konstrukcja jako odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów; re-wiatlizacja jako odbudowa zniszczonych budynków albo przywrócenie młodego wyglądu…
Dość często zastanawiałem się nad tym wyjątkowym „re-” w tych wyrazach. Czy ono coś oznacza?
Słownik języka polskiego PWN podaje: re- <<pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: znów, powtórnie, ponownie, na nowo>>.

Wraca do mnie ów „re-” kiedy przychodzi czas re-kolekcji. Wówczas tłumaczę to sobie w ten sposób: tak jak miłośnik znaczków pocztowych – filatelista, układa w odpowiedniej kolejności swoje znaczki w klaserze zachowując przy tym odpowiedni szyk i kolejność, tworząc barwną i cenną kolekcję, tak i ja w czasie re-kolekcji potrzebuję ułożyć na nowo, to co się rozsypało, aby powstała piękna i uporządkowana kolekcja.

Niebawem rozpoczniemy w naszej Parafii czas rekolekcji, czas poświęcony Panu Bogu i sobie. Może warto na nowo ułożyć, to co się rozsypało? Może warto ponownie posłuchać, co Pan Bóg przez rekolekcjonistę pragnie do mnie powiedzieć? Może warto znów przyjść i pogłębić wiarę w Syna Bożego?

Zapraszamy wszystkich na wspólny czas Rekolekcji Adwentowych. Rozpoczniemy w Trzecią Niedzielę Adwentu 15 grudnia na każdej Mszy Świętej. Natomiast w poniedziałek 16 grudnia i we wtorek 17 grudnia spotkamy się na Mszy Świętej o godz. 6.30, 9.00 i 18.00, czas na Spowiedź Świętą III Adwentukażdego dnia podczas Mszy Świętej oraz od godz. 16.30.
Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. Jarosław Krylik, proboszcz budującej się parafii w Koszalinie na Osiedlu Unii Europejskiej, której patronuje bł. Matka Teresa z Kalkuty.
Uczyńmy trzy dni dla Pana Boga i dla siebie, przeżywając wspólnie re-kolekcje.

ks. Adam