Od 28 do 31 marca 2013 Kościół obchodzi Święte Triduum Paschalne. Poniżej zamieściliśmy przebieg Triduum w naszej parafii.

Wielki Czwartek

–  w godzinach przedpołudniowych w koszalińskiej katedrze biskup diecezji ze swoim prezbiterium koncelebruje Mszę krzyżma w czasie której poświęca się oleje i odnawia przyrzeczenia kapłańskie.

– w naszym kościele: nie ma porannych nabożeństw, okazja do spowiedzi świętej od godz. 18.00 do 19.00. O godz. 19.00 rozpocznie się liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej, która uobecnia wydarzenia Ostatniej Wieczerzy z ustanowieniem przez Pana sakramentu Eucharystii i kapłaństwa oraz obrzędem umywania stóp – znakiem największego przykazania – Miłości;

– po tej Mszy przenosi się Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, by tam adorować Pana Jezusa pojmanego w Ogrójcu, oskarżonego, osądzonego i osadzonego w więzieniu – adoracja potrwa do 23.00; (pół godziny po zakończonej Mszy okazja do spowiedzi);

Wielki Piątek

– wznowienie adoracji w Ciemnicy, w dolnym kościele, o godz. 7.00, o 8.00 ciemna jutrznia;

– okazja do spowiedzi w dolnym kościele od 14.00 do 16.00;

– o godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w godzinie śmierci Pana Jezusa i rozpoczęcie nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego;

– o 17.00 – przy figurce Niepokalanej rozpocznie się droga krzyżowa ulicami naszej parafii: Zygmunta Augusta, Chodkiewicza, Piłsudskiego – droga krzyżowa zakończy się na tarasie kościoła i w kilkanaście minut potem rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej;

– adoracja w Grobie Pańskim potrwa do 23.00; (pół godziny po zakończeniu Liturgii okazja do spowiedzi);

Wielka Sobota

– adoracja od godz. 7.00, o 8.00 ciemna jutrznia;

– poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 14.30 co pół godziny;

– od 15.00 sprzątanie kościoła, wznowienie adoracji od godz. 18.00;

– o godz. 21.00 Liturgią Wigilii Paschalnej rozpoczyna się obchód Zmartwychwstania Pańskiego – tej Liturgii przewodniczył będzie w naszym kościele Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko; przynosimy ze sobą świece;

Osoby pragnące brać udział w liturgii Triduum Paschalnego Męki Pańskiej i trwać przy Panu Jezusie w te dni prosimy, by się ciepło ubierały!

ks. Lucjan – proboszcz