Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII odbędzie się 27 kwietnia przyszłego roku – ogłosił papież Franciszek podczas konsystorza w Watykanie. To wielka radość dla każdego z nas. Chcemy dziękować dobremu Boga za pontyfikat Jana XXIII i wielką odwagę zwołania Soboru Watykańskiego II oraz Jana Pawła II, który otworzył Kościół i papiestwo dla każdego, czyniąc soborowe aggiornamento, czyli adaptację, reformę. Pragniemy tam być, jako parafia pw. św. Maksymiliana w Słupsku. Już w niedługim czasie podamy szczegóły pielgrzymowania do Watykanu.