W niedzielę 20 listopada 2011 roku w naszej parafii odbyły się święcenia diakonatu. Ranga tej uroczystości była wielka nie tylko z powodu wzbogacenia się diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej o trzech nowych diakonów, ale nade wszystko dlatego, że pierwszy stopień sakramentu święceń przyjęli: nasz parafianin kl. Bartosz Kuligowski oraz odbywający praktykę w naszej parafii kl. Piotr Śmiechura.

Wydarzenie to stało się zatem świętem całej naszej wspólnoty parafialnej, która bardzo zaangażowała się w uświetnienie tego dnia. „Nasz” diakon Bartek po zakończonej Eucharystii powiedział: ” To niesamowite przeżycie coraz bardziej zbliżać się do Chrystusa, coraz bardziej się z Nim jednoczyć, coraz mocniej się z Nim zżywać. Powołanie to droga, to wspaniała przygoda, dająca wiele satysfakcji, satysfakcji z tego, że jest się sługą Mistrza z Nazaretu, że kroczy się Jego śladami. Święcenia, które dzisiaj przyjąłem z rąk biskupa Krzysztofa, są dla mnie ogromną łaską, czymś niezwykłym. Uświadamiają mi, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, że to On wybiera tych, których chce i czeka na moją odpowiedź. Wiem równocześnie, że na ten wybór muszę stale, codziennie, na nowo odpowiadać, bo bycie diakonem, kapłanem to odpowiedzialne i wymagające zadanie, to misja, której bez wiary nie można podjąć. Dlatego proszę Was wszystkich o modlitwę za mnie, abym stawał się jeszcze bardziej Chrystusowy, abym potrafił służyć z pokorą i wiarą Bogu, Kościołowi i ludziom – Wam. Dziękuję za wszelkie wsparcie, szczególnie to modlitwne, wszystkim: rodzinie, przyjaciołom, kapłanom i parafianom. Bóg zapłać!” Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko ciągła modlitwa za diakona Bartosza i diakona Piotra, przed którymi, w niedalekiej przyszłości, święcenia prezbiteratu.