W sobotę, 28 listopada, w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie biskup Krzysztof Zadarko udzielił święceń diakonatu pięciu klerykom naszej diecezji. Wśród nich był nasz parafianin – kl. Stanisław Wiechowski (pierwszy po prawej stronie biskupa). Pamiętajmy o nim w modlitwie, by był wierny Bożemu powołaniu.

   Diakon jest to osoba, która przyjęła pierwszy stopień sakramentu święceń. Kolejnymi stopniami są święcenia prezbiteratu i sakra biskupia. O ustanowieniu posługi diakońskiej czytamy już w Nowym Testamencie (Dz 6, 1-7), kiedy to Apostołowie, widząc wzrastającą liczbę wiernych, nie byli w stanie troszczyć się o wspieranie ubogich nie zaniedbując posługi głoszenia Słowa Bożego i modlitwy. Wówczas to ustanowili siedmiu pomocników, na których też nałożyli ręce.

   Diakon, przyjmując pierwszy stopień święceń, jest już zobowiązany do sprawowania Liturgii Godzin (Brewiarza), w której modli się w imieniu całego Kościoła i za cały Lud Boży. Z diakonatem udzielanym przed święceniami kapłańskimi związane jest przyrzeczenie życia w celibacie.

   Oto posługi liturgiczne, które może spełniać diakon:
-> podczas Mszy św.:
– czyta Ewangelię i może głosić homilię,
– posługuje przy ołtarzu (jego funkcję nazywa się niekiedy, – udziela Komunii św., będąc jej zwyczajnym szafarzem;
-> poza Mszą św.:
– prowadzi nabożeństwa – również nabożeństwa eucharystyczne, podczas których dokonuje wystawienia Najświętszego Sakramentu i udziela błogosławieństw Najświętszym Sakramentem,
– udziela sakramentu chrztu św. – jest jego zwyczajnym szafarzem,
– może asystować przy zawieraniu związku małżeńskiego jako urzędowy świadek,
– zanosi Komunię św. chorym,
– przewodniczy obrzędom pogrzebu.