Czas Adwentu i Bożego Narodzenia pomaga w refleksji na temat niezastąpionej roli Rodziny w życiu człowieka. Wpatrujemy się w przykład świętej Rodziny z Nazaretu przeżywając kolejną rocznicę narodzin Zbawiciela. Staramy się spędzać te chwile w gronie najbliższych, zdając sobie sprawę z tego jak ważni są w naszym egzystowaniu. Wdzięczność za ich obecność wyrażamy w konkretnych podarunkach, gestach, słowach… Dzielimy się opłatkiem oraz życzeniami zdrowia, radości i pokoju.

Warto pamiętać, że w tym okresie dysponujemy również wieloma okazjami do wcielenia tych życzeń w życie. Jedną z takich możliwości jest wspomaganie organizowanej przez Caritas Polska akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Już po raz 18. uczestnicząc w tej kampanii możemy przyczynić się do godnego przeżycia nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przez tych, którzy z różnych powodów pozbawieni są ciepła rodzinnego lub warunków materialnych umożliwiających radowanie się z tego błogosławionego czasu.

Nabywając i zapalając świecę „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, wyrażamy naszą solidarność z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Ten prosty gest jest przejawem prawdziwie chrześcijańskiej postawy polegającej na realizowaniu Przykazania Miłości Boga i bliźniego w sytuacjach jakie nas lub innych dotykają.

Jednak dochód ze sprzedaży świec to nie tylko doraźna pomoc w czasie Świąt. Przeznaczany jest również na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także na leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną i letni wypoczynek najmłodszych. Od kilku lat kampania przekracza granice Polski. Świece po raz kolejny zapłoną podczas wieczerzy wigilijnej na stołach Polaków mieszkających m.in. na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” po raz trzynasty ma charakter ekumeniczny – włączają się w nią Diakonie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego oraz prawosławna Eleos.

W naszej parafii świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” będzie można nabywać od Pierwszej Niedzieli Adwentu. Pamiętajmy, że ten prosty i szczery gest to nie tylko symbol, ale także dar serca i konkretna pomoc dzieciom znajdującym się w potrzebie.

ks. RM