W niedzielę, 25 lipca, przypada wspomnienie świętego Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych. Tego dnia błogosławimy pojazdy mechaniczne i modlimy się o bezpieczeństwo i roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Zawsze przed wyruszeniem podróż módlmy się o jej bezpieczny przebieg. Niech nam nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.

Poświęcenie pojazdów i kierowców odbywa się po każdej Mszy św. Można zaopatrzyć się w obrazek z wizerunkiem św. Krzysztofa i modlitwą za jego wstawiennictwem. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na spłatę remontu dachu nad zakrystią.