W sobotę (22. 10.) odbyło się w  naszej  parafii spotkanie formacyjno – modlitewne słupskich scholi dziecięcych.

Uczestniczyły w nim,  poza naszymi „Maksymiliankami”,  schola z parafii św. Józefa pod opieką ks. Bartka i pani Ani  oraz schola z parafii św. Faustyny pod opieką pani Eli i pana Darka.

Spotkanie, którego głównym tematem była WIARA,  poprowadził  zaproszony z tej okazji ks. Marcin Piotrowski, diecezjalny duszpasterz dzieci. Było to pierwsze z trzech zaplanowanych na ten rok spotkań formacyjnych. Cały cykl będzie się odbywał pod hasłem ”WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ”.

Po przywitaniu przybyłych gości poszczególne schole przedstawiły się i zaprezentowały swoje możliwości wokalne. Ks. Marcin wspólnie z s. Nikolettą nauczyli wszystkich piosenki Gdyby wiara Twa, która dzieciom bardzo się podobała nie tylko ze względu na radosną melodię i treść, ale przede wszystkim dlatego, że można było ją ilustrować ruchem i wspólnie wspaniale się przy niej bawić.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja na temat wiary, wygłoszona przez ks. Marcina, który częściowo posłużył się prezentacją multimedialną dla lepszego zrozumienia i uchwycenia sensu wiary, ogromu Bożej miłości i doskonałości.

Podsumowaniem konferencji była praca w grupach poprowadzonych przez starsze koleżanki. Oczywiście tematem była Wiara i próby odpowiedzenia na pytanie: co naszą wiarę buduje, a co ją niszczy? Efektem tych grupowych rozważań  były wspólnie wykonane na arkuszach brystolu prace plastyczne, które podczas adoracji zostały złożone w darze Jezusowi.

Podczas przerwy odbyła się wspólna agapa przy suto zastawionych stołach. Dzieci i opiekunowie mogli się rozgrzać ciepłą herbatą i kawą oraz posilić słodkościami. Nie zabrakło też wspólnego tańca integracyjnego, którego kroków uczyła s. Nikoletta. Dzieci wraz z opiekunami tańczyli w dwóch kołach wokół sali. Było przy tym niemało śmiechu i radości.

Potem wszyscy uczestniczyli w adoracji. Była ona naznaczona wspólnym śpiewem i modlitwą. Ks. Bartek podczas adoracji pobłogosławił każdego Panem Jezusem, kreśląc znak krzyża monstrancją trzymaną wysoko w swoich dłoniach.

Uwieńczeniem spotkania była wspólna Msza św. poprowadzona przez ks. Marcina w intencji dzieci biorących udział w spotkaniu, ich opiekunów i rodzin. Każda z grup  miała swoją rolę do spełnienia podczas Mszy Św.

Na zakończenie spotkania jeszcze raz odśpiewano piosenkę Gdyby wiara Twa, a następnie dzieci podziękowały ks. Marcinowi za przybycie i poprowadzenie tak wspaniałego spotkania. Ostatnim akcentem było wspólne pamiątkowe zdjęcie.