Schola dziecięca „Maksymilianki”  istnieje w parafii od 1994 roku. Zapoczątkowała ją s. Sabina Kaczyńska CSFN.

Obecnie to grupa około 20 dzieci ze szkół podstawowych, które chwalą Boga śpiewem.

Schola zapewnia oprawę muzyczną liturgii niedzielnej Mszy o godz. 11:30. 

Próby scholi odbywają się w domu parafialnym w piątki o godz. 17:00 i w niedziele o godz. 11:00.

Za scholę odpowiada s. Marlena Rakoczy CSFN, a jej duchowym opiekunem jest ks. Wojciech Pawlak.

Zainteresowani scholą mogą się z nią kontaktować w niedzielę po Mszy o godz. 11:30.