Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II jest formacja katolików – świeckich mężczyzn poprzez stawianie za wzór osoby patrona – św. Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość.

Swoje powołanie Rycerze realizują m.in. poprzez:
– obronę wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
– dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
– promocja nauczania św. Jana Pawła II,
– formowanie duchowości mężczyzn,
– wzajemną pomoc bratnią,
– wspieranie duchowieństwa,

W trzecie czwartki miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) Rycerze prowadzą modlitwę różańcową za Ojczyznę o godz. 17:00, następnie uczestniczą w Mszy o godz. 18:00, a po niej w spotkaniu formacyjnym.

Wielkim Rycerzem Chorągwi św. Maksymiliana Kolbego jest p. Jerzy Siwek, a jej kapelanem – ks. Tomasz Tomaszewski.

Więcej o Rycerzach św. Jana Pawła II tutaj