Ruch Szensztacki jest międzynarodowym ruchem odnowy
religijnej. Pomaga on żyć w świecie według zasad Ewangelii. U jego podstaw leży zawierzenie swojego życia Matce Bożej w przymierzu miłości, którego w 1914 roku dokonali o. Józef Kentenich i grupa alumnów niższego seminarium pallotynów w Schoenstatt (po polsku Szensztat).

Od tego miejsca wziął nazwę cały ruch, w którego ramach działają różne wspólnoty: siostry, księża, rodziny, matki, młodzież. Ważną rolę w Ruchu Szensztackim odgrywa Sanktuarium. Najbliższe to Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

W parafii istnieje grupa Rodzin Szensztackich, która zawarła przymierze miłości z Matką Bożą w 1986 roku. Rodziny te uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia i rekolekcjach. Stosownie do potrzeb, angażują się również w życie parafii.

Rodziny chętne do przyłączenia się do Ruchu Szensztackiego proszone są o kontakt z ks. Patrykiem Adamką (tineau@orange.pl).

Więcej o Ruchu Szensztackim tutaj