Niedzielą, 29 listopada, rozpoczęliśmy Adwent, czas radosnego przygotowania na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy rozważać Jego przyjście w czasach ostatecznych i to zarówno w historii świata, jak i naszej osobistej. Włączmy się w to adwentowe czuwanie, zwłaszcza przez udział w roratach, na które zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Dorosłych zapraszamy na roraty z lampionami – od poniedziałku do soboty na 6:30. Natomiast dzieci i młodzież zapraszamy z lampionami od poniedziałku do środy o 16:30.

Dzieci przeżywają roraty ze św. Janem Vianneyem pod hasłem Pokażę ci drogę do nieba. Dla św. Jana Vianneya sprawa była zupełnie prosta. W życiu liczy się tylko to, co prowadzi do nieba. Wszystko inne – jak mówił w jednym ze swoich kazań – jest stratą czasu.

Podejmijmy również postanowienia adwentowe, których wypełnienie zbliży nas do Chrystusa. Warto postarać się o adwentowy wystrój mieszkań i domów, który codziennie będzie przypominał o czuwaniu. Istnieje piękny, rzadko już praktykowany zwyczaj zawieszania na drzwiach wieńców oznaczających gotowość na przyjęcie przychodzącego Pana. W mieszkaniach postawmy wieniec adwentowy z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu.