Zbliżają się wakacje. Nie masz jeszcze planów? Zapraszamy na rekolekcje Ruchu Światło-Życie. Międzynarodowy Ruch Światło-Życie – zwany popularnie „oazą” – któremu początek dał kandydat na ołtarze, Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki, jest jedną z dróg odnowy życia chrześcijańskiego w wymiarze osobistym i całych wspólnot parafialnych. Piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne, czyli tzw. oaza „letnia”, to jedno z głównych narzędzi tej odnowy. Są one rodzajem chrześcijańskiego obozu wakacyjnego i stanowią intensywne doświadczenie dzielenia wiarą, przeżywania braterstwa, radości i wzajemnej służby we wspólnocie, pogłębiania wiedzy religijnej i społecznej oraz aktywnej odnowy sił fizycznych.

Bliższych informacji na temat wyjazdu na rekolekcje udziela w naszej Parafii ks. Krzysztof Witwicki. Możesz zapoznać się także z informacjami zawartymi na stronie Ruchu Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Wakacyjna oaza różni się zasadniczo od tradycyjnej kolonii. Przyjęta w oazach wychowawcza metoda św. Jana Bosko, sprzyja samowychowaniu i kształtowaniu osoby ludzkiej. Bliskość wychowawców (podział na kilkuosobowe grupy pod opieką animatorów), postawienie na duchowość, twórczą zabawę, prostotę warunków życia, dyscyplinę i samodzielność, czy rezygnacja z telewizji, radia itp. na rzecz głębszego kontaktu z rówieśnikami i przyrodą, otwierają zupełnie nowe możliwości dla indywidualnego rozwoju. Oaza zawiera też elementy profilaktyki uzależnień. Zatem ze strony uczestników bardzo ważne jest odpowiednie nastawienie do spędzenia tego czasu i podjęcie wysiłku zmierzenia się z duchowymi wymaganiami wobec siebie.