W dniach 23-25 września, na sali sportowej przy słupskim mechaniku (ul. Niedziałkowskiego) odbędą się rekolekcje o Bożym miłosierdziu. Rekolekcje poprowadzi ojciec Antonello Cadeddu. (o. Antonello, włoski kapłan, charyzmatyk, pochodzi z Sardyni. W roku 2000 razem z ojcem Enrique Porcu założyli w Brazyli Stowarzyszenie „Przymierze Milosierdzia” (Aliance de Misericordia), które obecnie istnieje w 36 miastach Brazyli, a także w Portugalii, we Włoszech,  Francji, Belgi i w Polsce. Charyzmatem wspólnoty jest praca z ubogimi oraz ewangelizacja. Ojcowie Antonello i Enriqe żyją i głoszą ewangelie pośród ubogich w slumsach Sao Paulo w Brazyli.)

Zapisy