Dobiegł końca tydzień przepełniony radością pielgrzymowania do Skrzatusza. W tych dniach, w wielu parafiach naszej diecezji, a także w niedzielę 22 września w naszej parafii dokonano uroczystego przekazania obrazu z wizerunkiem Piety – Pani Skrzatuskiej. Na rozpoczęcie Mszy Świętej o godz. 8.30 przedstawiciele parafii, a tym samym pątnicy z pielgrzymki do Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu (15 września) przekazali Księdzu Proboszczowi i całej naszej parafii obraz z wizerunkiem figury Matki Bolesnej. Uroczystości towarzyszyło wzruszenie u wręczających: p. Kazimierze i p. Marianie, a jednocześnie radość, że Pieta naszego diecezjalnego sanktuarium na stałe zagości i w naszym parafialnym Wieczerniku. Polecamy się patronom naszej diecezji św. Wojciechowi i św. Maksymilianowi oraz naszej Matce – Pani Skrzatuskiej.